Η αξιολόγηση μπορεί να υποβληθεί περισσότερες από μία φορές, εάν επιθυμείτε να κρίνετε ξεχωριστά κάθε ομιλία που παρακολουθήσατε.