ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΕΒΟ 2023

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ