Βραβείο Γεώργιος Παναγιώτη Θεοδοσιάδης

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία έχει θεσπίσει χρηματικό βραβείο, με την επωνυμία “Βραβείο Γεώργιος Παναγιώτη Θεοδοσιάδης”, για το έργο που έχει επιδείξει οφθαλμίατρος στο χώρο του αμφιβληστροειδούς.

Το βραβείο απονέμεται ανά διετία, κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου που διοργανώνεται από την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία,  και συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

Για το 2013, το βραβείο θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια του 46ου ΠΟΣ, που θα πραγματοποιηθεί στη Μεσσηνία, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ξενοδοχείου Cοsta Navarino.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών :

Γραφεία Ε.Ο.Ε (Ορμινίου 5, 115 28 Αθήνα), με την ένδειξη “Βραβείο Γεώργιος Παναγιώτη Θεοδοσιάδης”, είναι η 29η Μαρτίου 2013.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε 7 αντίτυπα, ένα για κάθε μέλος της Επιτροπής, σε ηλεκτρονική (Cd) ή έντυπη μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε σην Γραμματεία της ΕΟΕ (210-72.57.823)

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την προκήρυξη, πατήστε εδώ

 

Διαβάστε επίσης

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Βραβείο Γεώργιος Παναγιώτη Θεοδοσιάδης

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία έχει θεσπίσει χρηματικό βραβείο, με την επωνυμία “Βραβείο Γεώργιος Παναγιώτη Θεοδοσιάδης”,...

Βραβείο Γεώργιος Παναγιώτη Θεοδοσιάδης

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία έχει θεσπίσει χρηματικό βραβείο, με την επωνυμία “Βραβείο Γεώργιος Παναγιώτη Θεοδοσιάδης”,...