Home / Η Εταιρεία / Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε.Ο.Ε)

(όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 1237/1932 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθήνας και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμούς 4252/1930, 830/1970 και 1702/1972 αποφάσεις του ίδιου Δικαστηρίου και όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου της 7 Δεκεμβρίου 1985).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Άρθρο 1

Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Ο.Ε.)» που θα έχει έδρα του την πόλη της Αθήνας.

Άρθρο 2

Σκοπός της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», η οποία είναι επιστημονικό Σωματείο, είναι η μέριμνα για την προαγωγή της οφθαλμολογίας στην Ελλάδα και για τα κάθε είδους επαγγελματικά ζητήματα των μελών αυτής.

Άρθρο 3

ΜΕΛΗ

Τα μέλη διακρίνονται σε:

α)       Τακτικά: Την ιδιότητα του τακτικού μέλους μπορούν να αποκτήσουν όλοι οι Έλληνες γιατροί που έχουν την ειδικότητα του οφθαλμιάτρου, μετά από σχετική αίτησή τους που πρέπει να υπογράφεται από δύο τακτικά μέλη, έγκριση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση των παρευρισκομένων στην πρώτη μετά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου επιστημονική συνεδρίαση, που θα λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων στην επιστημονική συνεδρίαση. Οι υποψήφιοι που κατοικούν στην περιοχή Αττικής πρέπει να παρευρίσκονται στην επιστημονική συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η ψηφοφορία σχετικά με την εισδοχή τους. οφθαλμίατροι ξένης υπηκοότητας, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη με την ίδια πιο πάνω διαδικασία. Όλα τα μέχρι σήμερα αντεπιστέλλοντα μέλη της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας, είτε έχουν την Ελληνική υπηκοότητα είτε ξένη, αποκτούν αυτόματα την ιδιότητα του τακτικού μέλους.

β)       Επίτιμα: Επίτιμα μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί οφθαλμίατροι που έχουν διαπρέψει στην επιστημονική τους εργασία και ανακηρύσσονται σαν επίτιμα μέλη μετά από σχετική πρόταση δύο τακτικών μελών και έγκριση της πρότασης αυτής από την τακτική γενική συνέλευσης της Εταιρίας. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις όπως επίσης και στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρίας.

γ)       Επίτιμοι Πρόεδροι: Επίτιμοι πρόεδροι της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρίας μπορούν να εκλεγούν τα τακτικά μέλη της Εταιρίας που έχουν διατελέσει Πρόεδροι αυτής ή και ξένοι γιατροί που έχουν διαπρέψει στην επιστήμη και έχουν συμβάλλει αποδεδειγμένα στην πρόοδο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Η εκλογή των επιτίμων προέδρων γίνεται μετά από πρόταση τεσσάρων (4) τακτικών μελών και έγκριση της πρότασης αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο και την τακτική γενική συνέλευση των μελών της Εταιρίας με αποφάσεις τους που πρέπει να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο και την τακτική γενική Συνέλευση.

Άρθρο 4

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» είναι:

α)       Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, που το ύψος τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Συνδρομή υποχρεούνται να καταβάλουν όλα τα τακτικά μέλη, εκτός από τα μέχρι σήμερα αντεπιστέλλοντα μέλη ξένης υπηκοότητας, τα οποία, μετά την τροποποίηση της παραγράφου β του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας, έγιναν τακτικά μέλη. Τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους επί δύο (2) έτη στερούνται από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και δεν έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις των μελών της Εταιρίας. Η καθυστέρηση καταβολής τεσσάρων (4) ετησίων συνδρομών, είναι λόγος διαγραφής του μέλους μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις του Ταμία, δεν κατέβαλε τις συνδρομές αυτές. Το μέλος που διαγράφτηκε για το λόγο αυτό έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πάλι την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Εταιρίας, εφόσον καταβάλει τα οφειλόμενα. Τα μέλη που εξέρχονται από την Εταιρία και διαγράφονται από το Μητρώο των μελών της Εταιρίας δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες, ρυθμίζει τα εκάστοτε δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών. Δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, τις επιστημονικές συνεδριάσεις ως και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη.

β)       Οι κάθε είδους επώνυμες δωρεές και επιχορηγήσεις, οι κληρονομίες ή κληροδοτήματα και οι έκτακτες εισφορές των μελών.

γ)       Οι τόκοι των τυχόν καταθέσεων σε Τράπεζες ή Ταμιευτήρια και τα μερίσματα των διαφόρων μετοχών ή τα τοκομερίδια ομολογιών που ανήκουν στην περιουσία της Εταιρίας. Η εκμετάλλευση της περιουσίας της Εταιρίας σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να συνεπάγεται ανάμιξη αυτής σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Άρθρο 5

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε μέλος που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» ή παρεμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια και την υψηλή αποστολή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» έχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις. Τις ίδιες κυρώσεις επισύρει και κάθε παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί Σωματείων που γίνεται με πράξη ή παράλειψη μέλους της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

Πειθαρχικές ποινές είναι:

α)       Έγγραφη επίπληξη του μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β)       Οριστική αποβολή του μέλους από την Εταιρία, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος και πάρει σχετική απόφαση η γενική συνέλευση των μελών της Εταιρίας, με απλή πλειοψηφία των παρευρισκομένων στη γενική συνέλευση.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το μέλος που διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται σε απολογία μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα του τάξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για απολογία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται για να αποφασίσει, έστω και εάν δεν υποβλήθηκε σ’ αυτό απολογία του πειθαρχικά διωκόμενου μέλους.

Κατά της απόφασης της γενικής συνέλευσης περί οριστικής αποβολής μέλους της Εταιρίας μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσφυγή κατά το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

Η πειθαρχική εξουσία επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τη γενική συνέλευση της Εταιρίας.

Άρθρο 6

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη που κατά το άρθρο 4, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων της Διοίκησης, ανακαλεί και αντικαθιστά αυτά. Αναθεωρεί ή επικυρώνει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει για την αποβολή μέλους, αποφασίζει για την εκπροσώπηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» σε διεθνείς, κοινοτικές και Ελληνικές επιστημονικές αρχές, εγκρίνοντας ή μη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού και γενικά, σαν ανώτατο και κυρίαρχο σώμα, αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που συγκαλείται ή με δημοσίευση οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας που συγκαλείται. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει τόπο και χρόνο σύγκλησης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης ή έγκριση λογοδοσίας γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) των μελών της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς προσκλήσεις την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και στον ίδιο τόπο, οπότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απαρτία του μισού (1/2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.

Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε δύο (2) έτη και ειδικότερα κατά το μήνα Δεκέμβριο. Στην τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί για τα πεπραγμένα των προηγουμένων ετών, γίνεται ανάγνωση από το Γενικό Γραμματέα του απολογισμού και ισολογισμού της ταμειακής διαχείρισης όπως επίσης και της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μετά από αυτά η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση ή μη της διαχείρισης και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αναθέσει την παρακολούθηση των επαγγελματικών θεμάτων και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πορεία αυτών σε τριμελή επιτροπή.

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν υπάρχει σημαντικός λόγος ή εάν το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διαφέρουν από τις επιστημονικές συνεδρίες των μελών της Εταιρίας που γίνονται όπως ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφασή του. Τα θέματα των επιστημονικών συνεδριών αφορούν κυρίως στην επιστημονική ενημέρωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών της Εταιρίας. Το έργο της επιστημονικής συνεδρίας του μηνός κατά τη διάρκεια του οποίοι έχει συγκληθεί Γενική Συνέλευση, μπορεί να εκτελεσθεί από την ίδια τη Γενική Συνέλευση. Μέλη της Εταιρίας που καθυστερούν τις συνδρομές τους περισσότερο από ένα (1) έτος δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανακοινώσεις στις επιστημονικές συνεδρίες της Εταιρίας.

Η ημερήσια διάταξη κάθε επιστημονικής συνεδρίας και ειδικότερα οι τίτλοι των ανακοινώσεων γνωστοποιούνται στα μέλη της Εταιρίας μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρία. Οι ανακοινώσεις και οι συζητήσεις κατατίθενται γραπτά στο Προεδρείο μετά το τέλος κάθε συνεδρίας. Κάθε ανακοίνωση και συζήτηση που δεν κατατίθεται δεν δημοσιεύεται.

Οι ανακοινώσεις, επιδείξεις κ.λπ., όπως επίσης και οι περιλήψεις των πρακτικών των τακτικών ή εκτάκτων γενικών συνελεύσεων δημοσιεύονται στο Δελτίο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», στο οποίο δημοσιεύεται επίσης ό,τι κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αξιόλογο για την επιστημονική ενημέρωση των μελών της Εταιρίας.

Άρθρο 7

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα Διοίκησης της Εταιρίας είναι: 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο και 2) η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από την τακτική γενική συνέλευση με θητεία δύο (2) ετών που λήγει στο τέλος του μεθεπόμενου έτους από την εκλογή τους.

Οι τρεις επιλαχόντες υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του μέλους που πήρε τις περισσότερες ψήφους, συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Ειδικό Γραμματέα αυτού.

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεδριάσεις αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλέσει το κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος για να αποτελέσει, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικό μέλος αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί γενικά τη Διοίκηση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Εάν και όποτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο που και αυτός αναπληρώνεται από τον Σύμβουλο που πήρε τις περισσότερες ψήφους. Ο Πρόεδρος προεδρεύει και στις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός εάν υπάρχει θέμα αρχαιρεσιών, λογοδοσίας Διοικητικού Συμβουλίου και πρόταση μομφής κατά του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση άλλο μέλος που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να προεδρεύσει αυτής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», δίνει εντολή για την πληρωμή των δαπανών που έχουν αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση των πεπραγμένων. Απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει όταν είναι παρόντες πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη αυτού.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Δ.Σ., δηλ. θεωρείται ότι το Δ.Σ. πήρε απόφαση σύμφωνα με την άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος.

Τα έγγραφα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» θεωρούνται έγκυρα και δεσμεύουν αυτή, εφόσον είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Τα έγγραφα που έχουν οικονομικό περιεχόμενο απαιτείται να προσυπογράφονται και από τον Ταμία.

Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την τρέχουσα υπηρεσία της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», συντάσσει την αλληλογραφία, τηρεί το αρχείο, επιμελείται για τη βιβλιοθήκη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» και κρατάει τη σφραγίδα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Όποτε ο Γενικός Γραμματέας έχει κώλυμα αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον ειδικό γραμματέα.

Ο ειδικός γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεων, των επιστημονικών συνεδριών και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

Ο Ταμίας φροντίζει για τις εισπράξεις, υπογράφει μόνος του τις σχετικές αποδείξεις και ενεργεί τις πληρωμές των ενταλμάτων που εκδίδονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας μπορεί να κρατάει χρηματικό ποσό μέχρι δρχ. δέκα χιλιάδες (10.000), πέραν από το ποσό αυτό τα χρήματα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» κατατίθενται στο όνομα και σε λογαριασμό της σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες της Αθήνας που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα  γίνεται μόνο από τον Ταμία με σχετική εξουσιοδότηση του Προέδρου. Ο Ταμίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε διετίας υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης των δύο (2) προηγουμένων ετών, ενώ κατά την έναρξη του δεύτερου έτους της θητείας του Δ.Σ. ενημερώνει στην πρώτη επιστημονική συνεδρία τα μέλη για τα οικονομικά θέματα του επόμενου έτους. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο Ταμείου και βιβλίο περιουσίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ». Επίσης διατηρεί σε ιδιαίτερους φακέλους τα δικαιολογητικά κάθε πληρωμής και επιμελείται προσωπικά για την ενέργεια του ελέγχου από την Εξελεγκτική Επιτροπή και υποβάλλει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε διετίας για έγκριση.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν το δικαίωμα να παρέχουν με αμοιβή οποιαδήποτε υπηρεσία στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ή να συνάπτουν με αυτή οποιαδήποτε σύμβαση που να αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους.

Άρθρο 8

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι διμελής, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία όπως και το Δ.Σ. και ασκεί την εποπτεία στην οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., ενεργεί στο τέλος κάθε έτους έλεγχο των πεπραγμένων και εγκρίνει τον απολογισμό που καταρτίζει ο Ταμίας και υποβάλλει με τον ταμία τη σχετική έκθεσή της στην τακτική Γενική Συνέλευση. Με τα δύο (2) τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη αυτής.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί απαραίτητα βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταχωρούνται οι εκθέσεις αυτής προς τη γενική συνέλευση οι οποίες κάθε διετία υποβάλλονται για έγκριση μαζί με τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ».

Άρθρο 9

Η σφραγίδα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ»  φέρει τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ο.Ε.» και κάτω από αυτόν το έτος ιδρύσεως της «1931».

Άρθρο 10

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» απονέμει το βραβείο «ΜΝΗΜΗ Α. ΤΡΑΝΤΑ» κατά τη διάρκεια των εργασιών του Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου, που οργανώνεται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Έλληνα οφθαλμίατρο που συνέβαλε σημαντικά στην πρόοδο της Ελληνικής Οφθαλμολογίας και γενικά στην προβολή αυτής στον Ελληνικό και διεθνή χώρο. Η εκλογή του τιμώμενου γίνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του σώματος των εκλεκτόρων, που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προσφέρει επίσης μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα σε όποιον τιμάται με το βραβείο «Ι. ΧΑΡΑΜΗ» από το Ευρωπαϊκό Οφθαλμολογικό Συμβούλιο κάθε τέσσερα (4) χρόνια.

Άρθρο 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την κατά το δυνατό αρτιότερη οργάνωση του Πανελληνίου Οφθαλμολογικού Συνεδρίου που οργανώνεται από την Εταιρία.

Άρθρο 12

ΔΙΑΛΥΣΗ

Η διάλυση της Εταιρίας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οπότε απαιτείται απαρτία του μισού (1/2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων μελών, εφόσον θα κριθεί ότι η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δεν μπορεί να συνεχίσει να εκπληρώνει τους σκοπούς της.

Εάν διαλυθεί η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία της περιέρχεται στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών, άλλως όπου η απόφαση του αρμοδίου  Δικαστηρίου περί διαλύσεως της Εταιρίας ορίσει.

Άρθρο 13

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί Σωματείων που ισχύουν εκάστοτε.

Αθήνα 7 Δεκεμβρίου 1985

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Top