Μαθήματα 2009 (αρχικό)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα μαθήματα ειδικευομένων για το 2009 περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς:

  • Αμφιβληστροειδής Α’ και Β’ μέρος
  • Ραγοειδής
  • Διάθλαση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα των μαθημάτων παρουσιάζεται ανά τομέα. Περιλαμβάνει την αφίσα με το σύνολο των Μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν και το υλικό των Μαθημάτων όπως αυτό διανεμήθηκε στους ειδικευομένους.

Τα αρχεία που παρατίθενται είναι σε μορφή PDF, ενώ ό,που δεν υπάρχει PDF, είναι λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων που περιέχει. Για πρόσβαση στο υλικό αυτό, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία της Ε.Ο.Ε

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των παροχών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στους Ειδικευόμενους ανά την Ελλάδα, η Ε.Ο.Ε τροφοδοτεί την ιστοσελίδα της με τις σημειώσεις ή/και τις παρουσιάσεις των ομιλητών από κάθε κύκλο Μαθημάτων, όταν αυτές υποβάλλονται στην Γραμματεία ηλεκτρονικά, ως επιπλέον βοήθημα για τις εξετάσεις ειδικότητας.

ΚΥΚΛΟΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ (Α’ & Β’ ΜΕΡΟΣ)

  1. Αναλυτικό πρόγραμμα Μαθημάτων (σε μορφή PDF): Μέρος Α’, Μέρος Β’
  2. Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθημάτων :

ΚΥΚΛΟΣ ΡΑΓΟΕΙΔΟΥΣ

  1. Αναλυτικό πρόγραμμα Μαθημάτων (σε μορφή PDF)
  2. Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθημάτων :

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ

  1. Αναλυτικό πρόγραμμα Μαθημάτων (σε μορφή PDF)

2.  Εκπαιδευτικό Υλικό Μαθημάτων :

 

Διαβάστε επίσης

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Μαθήματα 2009 (αρχικό)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα μαθήματα ειδικευομένων για το 2009 περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: Αμφιβληστροειδής Α’ και Β’...

Μαθήματα 2009 (αρχικό)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα μαθήματα ειδικευομένων για το 2009 περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τομείς: Αμφιβληστροειδής Α’ και Β’...