Πλέγμα Amsler

Αυτή η απλή διαγνωστική εξέταση χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το macula (το κέντρο του αμφιβληστροειδή). Το πλέγμα Amsler αποτελείται από τις ομοιόμορφα χωρισμένες κατά διαστήματα οριζόντιες και κάθετες γραμμές που τυπώνονται στη μαύρη ή Λευκή Βίβλο. Ένα μικρό σημείο βρίσκεται στο κέντρο του πλέγματος για τη σταθεροποίηση. Κοιτάζοντας επίμονα στο σημείο, ο ασθενής ψάχνει τις κυματιστές γραμμές και τους ελλείποντες τομείς του πλέγματος. Αυτή η δοκιμή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να ελέγξει το όραμα στο σπίτι.

Ο γιατρός ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα εξής κατά δοκιμή του οράματος με το πλέγμα Amsler:

  • Είστε ικανοί να δείτε τις γωνίες και τις πλευρές του τετραγώνου;
  • Βλέπετε οποιεσδήποτε κυματιστές γραμμές;
  • Υπάρχουν οποιεσδήποτε τρύπες ή ελλείπουσες περιοχές;

Εάν οι γραμμές πλέγματος δεν εμφανίζονται ευθείες και παράλληλες ή υπάρχουν ελλείπουσες περιοχές, ο γιατρός θα εξετάσει το πίσω μέρος του ματιού (macula). Αυτή η δοκιμή δίνεται συχνά στους ασθενείς για την εγχώρια χρήση στον macular εκφυλισμό οργάνων ελέγχου. Κατά τη χρήση, ή τη δοκιμή στο σπίτι, ειδοποιήστε τον γιατρό για οποιεσδήποτε αλλαγές όπου ανιχνεύονται στην εμφάνιση του πλέγματος Amsler.

 

Διαβάστε επίσης

Ίσως σας ενδιαφέρουν

Πλέγμα Amsler

Αυτή η απλή διαγνωστική εξέταση χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το macula (το κέντρο του αμφιβληστροειδή)....

Πλέγμα Amsler

Αυτή η απλή διαγνωστική εξέταση χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το macula (το κέντρο του αμφιβληστροειδή)....