Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ειδικούς στην Οφθαλμολογία – SCENIHR – Ε.Ε.

H ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή της Ευρωπαϊκής επιτροπής  για τις νέες απειλές κατά της υγείας (SCENIHR) αναζητά ειδικούς στην Οφθαλμολογία για την ομάδα εργασίας  «Προβλήματα υγείας που οφείλονται στον τεχνητό φωτισμό», «Health effects of artificial light». Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από ειδικούς του θέματος έχει ανακοινωθεί, με καταληκτική ημερομηνία την 1η Σεπτεμβρίου 2010.

Η ΕΕ ζήτησε πρόσφατα από την (SCENIHR), να εκτιμήσει τους δυνητικούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει ο τεχνητός φωτισμός. Λεπτομέρειες γι αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_q_025.pdf

Προκειμένου να διερευνηθεί το αντικείμενο αναδύθηκε η ανάγκη ειδικών στον τομέα της οφθαλμολογίας. Ειδικότερα, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις ειδικοί με σχετική επαγγελματική εμπειρία στο χώρο οφθαλμολογικής βλάβης που προκαλείται από οπτική ακτινοβολία. Η εξειδίκευση στην αντιμετώπιση του καταρράκτη και/ή αμφιβληστροειδικής βλάβης θεωρείται προσόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σ’αυτό το θέμα, καθώς και για οδηγίες σχετικά με την υποβολή αίτησης παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα γι αυτή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/calls_experts/scenihr_exp_01_en.htm

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την SCENIHR και άλλες επιτροπές της Ε.Ε. μπορείτε να επισκεφθείτε: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/index_en.htm

Στην περίπτωση που καταθέσετε αίτηση για τα ανωτέρω παρακαλούμε ενημερώστε το NFP Ελλάδας (nfp@keelpno.gr).

NFP Ελλάδας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το NFP Ελλάδας και τα προγράμματα δημόσιας υγείας της Ε.Ε., μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστοτόπο:

http://sites.google.com/site/nfpgreece1/home

Για να ενταχθείτε στη βάση δεδομένων του NFP Ελλάδας και να ενημερώνεστε ηλεκτρονικά, σας καλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλετε στο nfp@keelpno.gr. Αναζητήστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα μας (πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ).

Με εκτίμηση,

Δέσποινα Σωτήρη, B.Sc. (Biology)

NFP Ελλάδας

τηλ:   210 52 12 822

Φαξ: 210 52 12 823
nfp@keelpno.gr

 

Διαβάστε επίσης