Κατηγορία συνδρομής : ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

50 για κάθε 1 χρόνο

Η συνδρομή αυτή αφορά ειδικευμένους οφθαλμιάτρους της Περιφέρειας.

Το ετήσιο ποσό περιλαμβάνει πρόσβαση σε ό,τι αποστέλλει η εταιρεία, ό,τι αναρτά στην ιστοσελίδα της στην περιοχή των μελών, και φυσικά, πρόσβαση στην πλατφόρμα της ΑΑΟ, One Network, με πλήθος υπηρεσιών και περιοδικών, χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Κατηγορία: