Κατηγορία συνδρομής : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

60 για κάθε 1 χρόνο

Η συνδρομή αυτή αφορά ιδρύματα και βιβλιοθήκες εξωτερικού, καθώς και ιδιώτες ή νοσοκομειακούς ιατρούς που ζουν στο εξωτερικό.

 

Κατηγορία: