Κατηγορία συνδρομής : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

50 για κάθε 1 χρόνο

Η συνδρομή αυτή αφορά ειδικευμένους οφθαλμιάτρους της Αττικής και της Περιφέρειας.

Το ετήσιο ποσό περιλαμβάνει ενημέρωση για ό,τι οργανώνεται, ό,τι αναρτάται στην ιστοσελίδα (περιοχή μελών) και πρόσβαση στην πλατφόρμα της ΑΑΟ, One Network, με πλήθος υπηρεσιών και περιοδικών. Τέλος, προβλέπει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ανά διετία αρχαιρεσίες της εταιρείας.

Κατηγορία: