Κατηγορία συνδρομής : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

0 για κάθε 1 χρόνο

Η συνδρομή αυτή απευθύνεται στις Βιβλιοθήκες των Νοσοκομείων όλης της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα σε όλες τις βιβλιοθήκες ιδρυμάτων εσωτερικού, που επιθυμούν να περιλάβουν το περιοδικό της ΕΟΕ, “Οφθαλμολογικά Χρονικά” στη λίστα των βιβλίων που διαθέτουν.

Η συνδρομή έχει μηδενική χρέωση, καθώς η ΕΟΕ έχει αποφασίσει να διαθέτει δωρεάν το περιοδικό.

Κατηγορία: