01
1931

Ιδρυση επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία.

1931
1960

Οργάνωση και διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Οφθαλμολογικής Εταιρείας

02
03
1967

Καθιέρωση διεξαγωγής των Πανελληνίων Οφθαλμολογικών Συνεδρίων ανα τη χώρα

1967
1981

Εορτασμός 50ετηρίδας ΕΟΕ. Βράβευση απο την Ακαδημία Αθηνων  με το αργυρο μετάλλιο.

04
05
1981

Έκδοση αναμνηστικού γραμματοσήμου από τα ΕΛΤΑ, με τον αρχαίο κήλυκα που αποτελεί το λογότυπο της ΕΟΕ.

1981
1992

Εκπροσώπιση Ελλάδος σε UEMS. Union Europeene des Medecins Specialistes.

06
07
2006

Έναρξη συνεργασίας ΕΟΕ με ΑΑΟ. Αποκλειστική έκδοση & μετάφραση του εντύπου Focal Points της ΑΑΟ.

2006
2020

Διεύρυνση συνεργασίας με ΑΑΟ. Αποκλειστική χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας ONE NETWORK.

08

MENU

0
    0
    Καλάθι συνδρομών